आजदेखी कानेपोखरीको ७ वटै वडामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन हुने

भदौ २५ गते, पथरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको ७ वडै वडाकार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन अभियान सुरु हुनेभएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंञ्जीकरण विभाग अन्तरगत कानेपोखरी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन अभियान सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै प्रत्येक वडामा विहान ७ बजेदेखी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन प्राविधिक टोलीले काम सुरु गर्ने छन् ।

वडाका सवै जनप्रतिनिधिको उपस्थितमा वडा सचिव, रुजु अधिकारी, वडा कार्यालयबाट खटाईने दर्ता सहयोगीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलनमा वडाका सवैले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सकल प्रति, नागरिकतामा वैवाहिक सम्बन्ध नखुलेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको संकल प्रति, आफ्नो नागरिकतासँग ठेगाना फरक परेमा बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल लानुपर्ने सूचनामा उल्लेख रहेकोछ ।

सम्बन्धित खवर