भदौ २९ गते सम्म ३१ सय राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण

तस्विरहरु चुडामणी कोइराला

भदौ ३१ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको ७ वडैमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन अभियानको काम हुदैँ छ ।

भदौ २९ गते सम्म ७ वटै वडाबाट ३ हजार १ सय ८ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन भएको छ । भदौ २५ गतेबाट सुरुभएको कार्यक्रममा सवैभन्दा कम वडा नम्बर ४ र सवै भन्दा बढी वडा नम्बर ७ मा वितरण तथा संकलन भएको छ ।

वडा नं. १ बाट ३२५, वडा नं. २ बाट ३८९, वडा नं. ३ बाट ४६१ जना, वडा नं. ४ बाट २८० जना, वडा नं. ५ बाट ५०७ जना, वडा नं. ६ बाट ४६६ र वडा नं. ७ बाट ६८० जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंञ्जीकरण विभाग अन्तरगत कानेपोखरी गाउँपालिकाले ६ र ७ नं. वडामा ४÷४ जनाको दरले रुजु अधिकारी खटाईएको छ भने बाँकी वडामा ३÷३ जनाको दरले काम गरिरहेका छन् ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंञ्जीकरण विभाग अन्तरगत कानेपोखरी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन अभियान सुरु गरेको हो । वडाका सवै जनप्रतिनिधिको उपस्थितमा वडा सचिव, रुजु अधिकारी, वडा कार्यालयबाट खटाईने दर्ता सहयोगीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन गर्र्दैछन् । वितरण तथा संकलन कार्यक्रमको सवै वडामा गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम र उपाध्यक्ष भोला प्रसाद अधिकारी अनुगमन् गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलनमा वडाका सवैले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सकल प्रति, नागरिकतामा वैवाहिक सम्बन्ध नखुलेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको संकल प्रति, आफ्नो नागरिकतासँग ठेगाना फरक परेमा बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल हुनुपर्ने छ ।

सम्बन्धित खवर